فرصت استفاده از ظرفیت گردشگری در شرایط تحریم‌

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: « با توجه به شرایط پیش‌ روی کشور اگر بخواهیم تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم باید از ظرفیت گردشگری‌ به خوبی استفاده کنیم.» فاطمه سعیدی افزود: «اگر فروش نفت ایران تحریم شود، این گردشگری است که می‌تواند به عنوان یک جایگزین اثربخش به مدد ارز آوری و درآمدزایی برای کشور بیاید و با توجه به شرایط پیش‌روی کشور اگر بخواهیم تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم باید از این ظرفیت‌ به خوبی استفاده…