برگزاری نشست سراسری مدیران ستاد و شعب بانک گردشگری

نشست سراسری مدیران و رؤسای ستاد و شعب بانک گردشگری با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک برگزار شد. در این نشست که با حضور مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری، رضا کامران، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین، مدیران و روسای ادارات و ستاد بانک برگزار شد، رییس گروه مالی گردشگری در سخنانی گفت: در شرایط فعلی که در مواجهه با یک جنگ اقتصادی قرار داریم وظیفه تک تک ماست که با تلاش مضاعف اقتصاد کشور را در این بحران مصون داریم. وی افزود: در شرایط فعلی بانک…