باید چهره جدیدی از صنایع‌ دستی در ۴۰ سالگی انقلاب ارائه شود

معاون صنایع‌ دستی کشور گفت: «صنایع‌ دستی یکی از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و در چهل سالگی انقلاب باید چهره جدیدی از صنایع‌ دستی ایرانی ارائه شود.» پویا محمودیان معاون صنایع‌ دستی سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری در جلسه تخصصی احیا و باززنده سازی صنایع دستی از یاد رفته که با حضور نمایندگانی از هفت استان کشور برگزار شد، گفت: «در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی باید بر روی تدوین الگوهای جدید از صنایع دستی کار کنیم و چهره‌ای جدید از صنایع دستی ایرانی به عنوان یکی از…