معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌ها مهم‌ترین موضوع در حوزه گردشگری

معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت: «معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشورمان به گردشگران داخلی و خارجی مهم‌ترین موضوع در حوزه گردشگری است.» علی‌ اصغر مونسان معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حاشیه جشنواره گردو، منبت و فرش تویسرکان در جمع خبرنگاران گفت: «رسانه‌های جمعی و به‌ ویژه رادیو و تلویزیون باید برای معرفی این ظرفیت‌ها و داشته‌های عظیم در کشور همکاری و همراهی لازم را داشته باشند، هرچند در یک سال گذشته…