حضور سرپرست معاونت گردشگری در برنامه «پیشران» شبکه ۴

سرپرست گردشگری و معاون توسعه‌ مدیریت سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه زیر ساخت‌های گردشگری با ارائه تسهیلات ارزان‌ قیمت تاکید کرد. محمد خیاطیان سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی با حضور در برنامه پیشران شبکه ۴ سیما که با موضوع گردشگری و مسائل پیش روی این صنعت برگزار شد، به بحث و تبادل‌نظر دراین‌باره پرداخت. سرپرست معاونت گردشگری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام‌ شده سازمان متبوع خود در حوزه آموزش و بیمه راهنمایان گردشگری، گفت: «مباحث یادشده دو مقوله مهم در بروزرسانی…