فعالیت اولین شهرک سلامت در کشور در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به بهره‌برداری از شهرک سلامت اصفهان به عنوان اولین شهرک سلامت در کشور گفت: در حوزه گردشگری سلامت در آغاز راه قرار داریم و باید تلاش کنیم تا این بخش از صنعت گردشگری را توسعه دهیم. فریدون الهیاری در نشست خبری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان در شهرک سلامت به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد اشاره و اظهار کرد: امروزه گردشگری یکی از محورهای اصلی گسترش و توسعه در کشور به حساب می‌آید و با بازنگری در شرایط…