توقف قطار سرمایه‌گذاری بوم‌گردی پشت درهای بانک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: طی ١٨ ماه اخیر ١٧٠٠ میلیارد ریال پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان تعریف و نهایی شده است. سید محمد حسینی در خصوص حجم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۹۲ تا ۹۷ در استان مرکزی در حوزه ایجاد تاسیسات اقامتی – گردشگری گفت: در سال ۹۲، ۴۵ میلیارد ریال، سال ۹۳، ۱۵۰ میلیارد ریال، سال ۹۴، ۶ میلیارد ریال، سال ۹۵، ۳۰ میلیارد ریال و سال ۹۶ نیز ۳۶۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام…