۳۶ پرونده میراث ناملموس ثبت ملی شد

در جلسه بررسی پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ۳۶ پرونده در فهرست ناملموس به ثبت رسید. جلسه بررسی پرونده های پیشنهادی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس  با حضور کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و مردم شناسان ارشد در این حوزه برگزار شد. فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در این باره گفت: «در جلسه بررسی پرونده های پیشنهادی میراث ناملموس، ۳۶ پرونده میراث ناملموس مطرح شد که تمامی این پرونده ها پس از بررسی و تایید کارشناسان در فهرست…