تأکید بر ارتقای جایگاه حوزه گردشگری همدان

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان گفت: «امروز همدان به‌عنوان نماینده گردشگری ایران مسئولیت سنگینی را برعهده دارد، جدای از این مهم می‌توان با بهره‌گیری از فرصت میزبانی همدان از دو رویداد بین‌المللی گردشگری همدان که در سال ۲۰۱۸ رقم می خورد، استان را به جایگاه مطلوبی در این حوزه هدایت کرد.» به نقل از کمیته اطلاع رسانی رویداد «همدان ۲۰۱۸»، علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان، دیروز دوشنبه ۸ مرداد با تشکیل یک جلسه مشترک با شرکت سیاحتی علیصدر با بیان این مطلب گفت: «اگر به دنبال خروجی شاخص…