عجیب ترین و جالب ترین فستیوال های جهان

هر کشور و شهر و مردمانی، آداب و رسوم و جشن های خاص خود را دارند؛ آداب و رسومی که از تاریخ و عقاید آن مردمان سرچشمه می گیرد و راه خوبی است تا از طریق آن ها، فرهنگ و روحیات مردم را شناخت. گاه این عقاید به شکل گیری مراسم و جشنواره هایی منجر می شود که گاه با شادی و نشاط همراه هستند و گاهی دیگر واقعه ای دردناک را روایت می کنند. گاه برخی از این جشن ها آنقدر معروف هستند که گردشگران بسیاری در زمان برگزاری…