برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران

برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی ایران

زمان برگزاری : ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷

مکان  برگزاری: اتاق بازرگانی ایران

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment