اقتصاد شب در شهرها فعال شود

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت حوزه اقتصاد گردشگری گفت: «اقتصاد شب باید در شهرها فعال شود.» علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز دوشنبه ۲۱ خرداد در دیدار جداگانه با سه نماینده مجلس بر توجه به اقتصاد گردشگری به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی در شهرها تأکید. مونسان ابتدا در دیدار با عباسعلی پوربافرانی نماینده نایین، خور و بیابانک با اشاره به اهمیت این سه شهر در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و نیز صنایع‌دستی خواستار…