میستیک هاوس (Mistake House)

میستیک هاوس (Mistake House) توسط یک طراح بسیار ماهر در محوطه دانشکده پرینسیپیا (Principia College) ساخته شده که شبیه به ۵ ساختمان متصل به هم است که به سبک های متفاوت معماری ساخته شده اند. در سال ۱۹۳۱ میلادی زمانی که برنارد میبک (Bernard Maybeck) به این فکر می کرد که از چه مواد و روش های زیباشناختی برای ساخت طرح خود استفاده کند، نقشه این ساختمان را کشید و در نهایت بر اساس روش آزمون و خطا این ساختمان را ساخت. میستیک هاوس از چه چیزی ساخته شده است؟ قسمت شمالی سقف میستیک هاوس با سیمان و…