اینتگراترون (Integratron) | محلی برای جوان ماندن!

اینتگراترون (The Integratron) به صورت یک گنبد زیبا در یک صحرا ساخته شده که هرکسی از آن بازدید می کند، شگفت زده می شود. ساختار گنبد اینتگراتون به شکلی است که زمانی که در آن صحبت می کنید، به راحتی انعکاس صدای خود را می شنوید.   اینتگراتون ساختمانی برای جوان ماندن! در سال ۱۹۵۲ میلادی یک مکانیک پرواز به نام جورج ون تسل (George Van Tassel) یک رویداد خاص را تجربه کرد. او در یکی از کتاب هایش به نام “من یک بشقاب پرنده راندم” (I Rode a Flying Saucer) که در سال ۱۹۵۵…