خانه اسرارآمیز اورگون ورتکس

شگفتی های جهان خانه اسرارآمیز اورگون ورتکس (Oregon Vortex) | جایی که قوانین فیزیک در آن بی معنی است خانه اسرارآمیز اورگون ورتکس (House of Mystery) که در گلد هیل قرار دارد مکانی است که در آن توپ ها به سمت بالا حرکت می کنند و جاروها بدون تکیه داده شدن به چیزی، ثابت قرار می گیرند. لجبازی وسایل قرار گرفته در این خانه با قوانین فیزیک، یکی از عجایب خانه اورگون ورتکس است. اورگون ورتکس شگفت انگیز (Fabulous Oregon Vortex)، محلی که قوانین فیزیک در آن بی معنی است خانه اسرارآمیز وورتکس زمانی دفتر یک شرکت معدن کاری…