کنفرانس بین المللی گردشگری آتن، یونان

کنفرانس بین المللی گردشگری آتن، یونان

کنفرانس بین المللی گردشگری سالانه که توسط موسسه آموزش و پژوهش آتن برگزار می شود، از ۱۱ ژوئن تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در آتن، یونان برگزار می شود. این کنفرانس زمینه هایی را برای همکاری دانشگاهیان و محققان از تمامی حوزه های گردشگری خواهد داشت.

تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۷/۰۳/۲۱ (۰۶/۱۱/۲۰۱۸)
تاریخ پایان:
سه شنبه۹۷/۰۳/۲۴ (۰۶/۱۴/۲۰۱۸)


برگزار کننده: Athens Institute for Education & Research Greece

مطالب مرتبط

Leave a Comment